بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


آهسته قدم بزن 

خدا می داند

جا مانده دلی به زیر پایت زائر...


با خودم هی میخوانم کنار قدم های جابر سوی نینوا رهسپارم، بعد اشک میریزم چون یادم می آید سهم من باز جا ماندگی ست...