بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

میتوانم دعای امروزم را هم این قرار بدهم که آه خدایا لطفی بفرما فردا حقوق ما را بریزند که اوضاع جیب بد قمر در عقرب است و هرچه میکشیم از این غرور است که اجازه نمیدهد آدم برود به یکی از عزیزانش که حاضرند لب تر کنی فقط ، بگوید پنج تا تک‌تومنی به من بدهید کرایه ماشین داشته باشم حداقل!