بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست

کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست


+ به قول حسین پناهی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تعطیل است...