بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

گفتیم پاییز میرسد که مرا مبتلا کند ، دلمان خوش بود فصل دلبند از راه رسید، اما ندانستیم یک شبه زمستان به جای پاییز آمد از بس سرد شد!