بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

گفتیم پاییز میرسد که مرا مبتلا کند ، دلمان خوش بود فصل دلبند از راه رسید، اما ندانستیم یک شبه زمستان به جای پاییز آمد از بس سرد شد!