بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


یک قهوه تلخ و هوای خنک و پاییز و تنی سالم برای کار کردن...خدای بزرگ شکر..‌.