بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


داشتم در اینستا چرخ میزدم این را یافتم گفتم برای شماهم بگذارم کمی بخندید، بماند آن نوار قرمز هم لابد طرف خودش شهریوری بوده که دورش کشیده و ذوق مرگ شده، بنده فعلا برای ماه تولد خودم دو نقطه و یک خط صافم! البته تکذیبم نمیکنم!:دی