بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

+ سلام 

- سلام‌،خوبی؟ کجایی؟

+ تا یه ربع دیگه میرسم، یه زحمتی میکشی چایی رو روشن کنی؟ سرم داره میترکه

- دمم کردم برات

+ آخ الهی قربونت برم

و حالا بعد از دو روز تنها در خانه با دو لیوان چایی نشسته ام تا روح و ذوق به زندگی برگردد...