بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر یک صبح دل انگیز پاییزی دقیقا داشتید به این مسئله فکر میکردید که بروید یک بارانی و ادکلن بخرید و همان موقع که ابری بالا سرتان شکل گرفته بود یکدفعه کسی بهتان گفت داری بهم قرض بدهی ؟ و گفته باشید چقدر و گفته باشد ۶۰۰ ،  و شما دو نقطه و یک خط صاف شده باشید چون دیگر اشانتیون ادکلن و دکمه بارانی هم بهتان نمیرسد خب سعی کنید هرچه سریع تر سوزن فرفره ای برداشته و ابرتان را هرچه سریع تر سوراخ کنید.