بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

فی الواقع الان که نشسته ام روی صندلی های وسیله ی نقلیه عمومی! و الحمدالله خراب شده است و من همینجوری هم دیرم شده است اما خب فی الواقع تر کاری نمیتوانم بکنم و به شددددت خوابم می آید و کلا چشمانم هی باز و بسته میشود دارم فکر میکنم آخر شنبه چرا انقدر نچسبی؟ نه خودمانیم چرا آخر؟