بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


به اندازه ی سالهایی که عمر کردم روضه هم شنیده ام، مداحی هم گوش داده ام، تاریخ هم خوانده ام...کربلا هم رفته ام،اما قسم به دو دست بریده ی سقا همین حالا که کامنت هایم را باز کردم و دوستی این روضه را برایم گذاشته بود که بشنوم، همین حالا که چشمانم دارد از اشک میسوزد جگرم با این روضه آتش گرفت...آتشی بیشتر از هر سال و وقت و عمر...

بشنوید