بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.حالا درست که فیلم های ترکیه ای فیلم نیستند و مسخره، ولیکن دلیل نمیشود صاحب عکس فوق آراس بولوت اینملی خوشایند آدم نباشد! تازشم تمام مردم ترکیه و سراسر کره زمین بیخود کرده اند اگر ببینم نگاه چپ دارند رویش:دی( یک عدد بیست و دو فوریه که در حال کانال به کانال شدن تلویزیون یکدفعه گفته عه عه بزن قبلی بزن کانال قبلی، و وقتی زده شده قبلی با ادای جملاتی همچون وااااای بایزید،وای بایزید! ( شاهزده بایزید را هم بازی کرده بود و خاطرات بیست و دو زنده شده بود) از خودش احساسات در وکرده و حتی تر دلش به شدت برای نقش مته درفیلم روزی روزگاری تنگ شده بود چرا که بیشتر از اینکه از خود بازیگر خوشش بیاید از نقش مته خوشش می‌آمد! هیییییی مته.....هیییییی....