بیست و دوم فوریه

از اون بچه پولدارهای مدرسه که کفش های خوشگل میپوشیدند حتی از اون بچه خرخون ها که خودم هم شاملش بودم حتی تر از اون بچه قلدرهای کلاس همیشه منفورتری هم بود، آنهم بچه هایی که همیشه برای حرف هایشان دیگران را جلو می انداختند‌و وقتی تصمیم میگرفتید چیزی را به معلم بگویید مثلا اینکه امتحان نگیرد، اینکه درس نپرسد، هی میگفتند تو بگو تو بگو! ...فکر میکردم این تو بگو تو بگوها فقط در مدرسه خلاصه میشود اما نمیدانستم در این سن نیز آدم هایی را میبینم که خودشان جرات ندارند حرف هایشان را به رئیسشان/ مدیرشان/ مسئولشان بگویند و فقط بلدند بگویند تو بگو تو بگو!باور کنید بیزارم ازشان!