بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

البته یکبار این اتفاق افتاد و با حالا میشود دوبار، حالا این دومین باری است در سالهای بلاگری ام که یک روز می آید و من بی کامنتم! ...خب میدانید من همیشه و هرروز حرف های شما را داشته ام خوانده ام و در تمام نوشتنم یکبار دفعه قبل بود یکبارم حالا که البته اینبار دو روزی میشود که بی دشتیم...