بیست و دوم فوریه

کلیپ زیر شبیه سازی درد پریود در مردان است، یعنی معادل همان دردی را که خانوم ها در این ایام تحمل میکنند را به بدن مردان دارند وارد میکنند و خب نتیجه را خودتان ببینید!

اینجا