بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

کلیپ زیر شبیه سازی درد پریود در مردان است، یعنی معادل همان دردی را که خانوم ها در این ایام تحمل میکنند را به بدن مردان دارند وارد میکنند و خب نتیجه را خودتان ببینید!

اینجا