بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

بابا در حال فال کردن گردو:

من همسن و سالای تو بودم عاشق‌گردو تازه بودم، الانم هستم اما دیگه نمیتونم بخورم، دندون ندارم..

...