بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

بابا در حال فال کردن گردو:

من همسن و سالای تو بودم عاشق‌گردو تازه بودم، الانم هستم اما دیگه نمیتونم بخورم، دندون ندارم..

...