بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...خواهر عزیز دلی است که بی هوا در میزند بعد از جلوی در یک کیسه خوراکی میدهد به عنوان توو راهی و میرود ، و خب بیست و دو فوریه هم کسی است که ندای درونش او را گول میزند‌و  میگوید « توو راه و قبل از راه نداره که بابا این سوسول بازیا چیه؟ دلت میاد آخه الان نخوریش ؟ نیگا چه کثافت جلدش خوشمزه میزنه! کار امروز رو به فردا نسپار، ببین چه دلبریه، ببین داره با روح و روان چیکار میکنه، ببینش آخه د لامصب»..و خب بدین ترتیب یک لقمه ی چپ شد، البته باقی خوراکی ها هنوز مانده البته اگر آنها هم تا شب ندای درون ترتیبش را ندهند!

بعد من میگویم هرکس خواهر ندارد خیلی بی کس است مینویسید دلمان را سوزاندی، خب بی کس است دیگر:(