بیست و دوم فوریه

خیلی راحت بگم حالم شدیدا افتضاحه و قطعا نه برای کسی مهمه نه بایدم مهم باشه و نه گفتنش جالبه اما خب حالم افتضاحه و این چیزی از واقعیت کم نمیکنه...