بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...همین ثانیه و ساعت دقیقا حس بچه ای را دارم که برایش آبنبات چوبی خریده اند و او از ذوق چوب را در دهانش گذاشته به جای آبنبات.... راستش فکر نمیکردم آن چایی سبز با ۱۲ طعم مختلفی که اینترنتی سفارش دادم و مثل خل ها هم ۱۰ تومان پول پیک دادم و نکردم دوتا مغازه عطاری سر راه سر بزنم و ببینم دارند تا بخرم؟ تا بلکه پول پیک ندهم ، حالا وقتی بیاید و بازش کنم انقدر ذوق مرگ شوم و اصلا عاشق نوشته های بالای هر دسته آنقدر که ندانم کدام را بخورم و اصلا دلم نیاید بخورم:|