بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


شهادتت مبارک

هم نشینی ات با ارباب بی سر مبارک...

ای وای از این عکس، ای وای...