بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


دردم این است که من بی تو 

دگر از جهان دورم 

و 

بی خویشتنم


+ مهدی اخوان ثالث