بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

خواهرم پرسید این قضیه ی عزیز کی بودی تو و اینها چیست من خیلی میبینم در برنامه عمو پورنگ میگوید! گفتم والا جمله ی تازه مد شده ی این جوانک هاست گویا که مثلا طرف عطر خوبی زده به جای اینکه بگویند چه بوی خوبی میگویند خوش بوی کی بودی تو:| یا طرف خوشگل شده میگویند خوشگل کی بودی تو...البته گویا از روی آهنگی مد شده...این را گفتم اما به غلط کردن افتادم، چون مگر دیگر اینها ول کردند؟ خواهرم و سایر مهمان ها هی: آشپز کی بودی تو؟( به مامان موقع کشیدن غذا)/ بی تربیت کی بودی تو؟( به من که یادم نیست چه چیزی گفته بودم)، شلوار گشاد کی بودی تو!؟( به خواهرم که شلوارش خیلی گشاد بود)/ کوه کی بودی تو؟( به من که روسری ام سرش شبیه کوه شده بود:|) / سالاد ماکارانی کی بودی تو؟( به یکی از مهمان ها که سالاد ماکارانی دوست داشت)... یعنی دیگر رسما دهنمان را...استغفرالله:دی