بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

لا به لای گشت و‌گذارهایم در اینستا رسیدم به کلیپی از بوکس امیر علی اکبری که حریف آمریکایی اش از سه ماه قبل او را تهدید میکرد و ایرانی ها را مسخره میکرد و میگفت میخواهد کاری کند تا حریف ایرانی اش باقی عمر را روی ویلچر بشیند، حتی هنگام مسابقه هم فریاد میزد که ایرانی بدبخت بیا، بیا میخواهم بکشمت...اما وقتی در عرض یک دقیقه شکست خورد ، امیر علی اکبری سرش داد میزد که گفته بودم هرگز یک ایرانی را تهدید نکن...

وطنم
ایستادی به جنگ رو در رو 
خنجر از پشت میزند دشمن
گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن